Rozpis evanjelických služieb Božích v Maďarskom rozhlase na rok 2011

Portál ECAV v MR prináša správu o tom, že 5. januára 2011 bolo stretnutie kazateľov z cirkevných zborov, kde budú v roku 2011 ev. služby Božie v MR1, na biskuposkom úrade Sevewrného dištriktu v Budapešti. Prípravné informácie im podal biskup Fabíny Tamás a dvaja pracovníci médií. Pre záujemcov o tieto bohoslužby prinášame prehľad rozpisu na celý rok.

16. január zo Starého Budína- Óbudy, 13.február z Budapešti-Alejová ulica -Fasor, 22. apríla z Bakonycsernye, 12.júna z Deákovho nám. Budapešť, 24.júla zo Soprone, 28.augusta z Nireďházy,9.okt. z Gyönku, 31.ok. z Györu -Starého chrámu,25. dec. z Budínskeho hradu-Budapešť.

(www.evangelikus.hu)

Leave a Reply