Vedúci predstavitelia LCMS a ELCA v USA sa stretli na pravidelnej porade

1.a 2. decembra 2010 sa v Baltimore konalo pravidelné stretnutie vedúcich predstaviteľov dvoch najväčších luteránských cirkví v USA: Luteránskej cirkvi Misurskej synody (LCMS) a Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Amerike  (ELCA). Predmetom stretnutia bolo vypočutie referátov o činnosti troch luteránskych agentúr, ktoré sa angažujú pri pomoci utečencom a ľuďom ,postihnutým katastrofami. Delegácie si súčasne vypočuli informácie o činnosti vo svojich cirkvách za posledné obdobie, vrátane reštrukturalizácie exekutív a centrál v oboch cirkvách za účelom zníženia nákladov a zvýšenia úspor financií. Obe delegácie budú pokračovať v spoločnej službe v sociálnej a charitatívnej práci. Najbližšie takéto stretnutie bude opäť 25. a 26. mája 2011 v St. Louis. 

(www.elca.org)

Leave a Reply