Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2011

SRC oznamuje, že v roku 2011 sa bude konať Modlitebný týždeň za jednotu cirkví zo skúseností cirkví v Jeruzaleme. Téma " Rovnako v apoštolskom učení  a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách." je založená na Sk 2,42. Je to výzva pre inšpiráciu a obnovu, návrat k základom viery, je to volanie na pamäť doby, kedy cirkev bola jednotná. Na severnej pologuli sa Týždeň koná medzi 18. až 25. januárom, na južnej o Turíciach.

(www.oikoumene.org)

Leave a Reply