Konferencia o budúcnosti krajinskej cirkvi

V Loccum sa v dňoch 7.-9.  januára 2011 prvý raz konala konferencia o budúcnosti Evanjelicko-luteránskej krajinskej cirkvi Schaumburg-Lippe. Zúčastnilo sa jej 76 mužov a žien, ktorí prijali pozvanie biskupa tejto cirkvi Karla Heinricha Mantzkeho a prezidenta synody Klausa Dietera Kiefera. Obsahom konferencie bolo postaviť si ciele a procesy ,ktorými sa má v budúcnosti uberať cirkev. Nasledujúcich desať mesiacov sa s dosiahnutými výsledkami bude zaoberať 10 projektových či iniciatívnych skupín a rozvinú ich do konkrétnych odporúčaní ku témam diakonia, mediálna práca, priestory duchovných skúseností, rozvoj osobností a kvality, práca rodín, práca laikov, práca s deťmi a mládežou, misionárska kompetencia, posilňovanie spoločenstva a získavanie zdrojov. Prvými závermi sa má zaoberať synoda na jeseň v r. 2012.

(www.landeskirche-schaumburg-lippe.de)

Leave a Reply