Cirkev sa má koncentrovať na zvestovanie evanjelia

Cirkev by sa mala koncentrovať na svoju hlavnú úlohu a ľuďom odovzdávať posolstvo o Ježišovi Kristovi v slovách a skutkoch. Povedal to riaditeľ Domu Evanjelickej aliancie Reinhard Holomer v Bad Blankenburgu na záver aliančného modlitebného týždňa . "Svet predsa nečaká na politické slovo cirkvi. Očakáva smerovku k večnému životu, slovo živého Boha. Tomu majú slúžiť všetky aktivity , ktoré konáme v našich cirkvách a dielach. " Aliančný modlitebný týždeň sa konalô tohto roku pod heslom:"Spoločne sa modliť a slúžiť." Ide o najstaršie nadkonfesionálne modlitebné hnutie založené r. 1846. V Európe sa doň zapojilo 25 krajín. Nemecká evanjelická aliancia počíta s miliónom členov z krajinských ev. cirkví a slobodných cirkví.

(www.idea.de)

Leave a Reply