Pápežskiú akadémiu vied vedie protestant

Prvý raz v histórii je na čele Pápežskej akadémie vied protestant. Pápež Benedikt XVI. za jej predsedu vymenoval 81-ročného švajčiarského mikrobiológa a genetika prof. Wernera Arbera z Bazileja. Arber je nositeľom Nobelovej ceny za medicínu z r. 1978 a je členom evanjelicko-reformovanej cirkvi. Akadémiu pred vyše 400 rokmi založil pápež Klement VIII. Patrí do nej 80 svetoznámych akademikov, z nich viac ako 20 sú nositeľmi Nobelovej ceny.

(www.idea.de)

One thought on “Pápežskiú akadémiu vied vedie protestant

Leave a Reply