Arcibiskup ELKRAS A.Kruse v Deutsche Welle

Arcibiskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Rusku a iných štáítoch A.Kruse odpovedal na otázky redaktora nemeckého rádia Deutsche Welle. Vyberám z jeho odpovedí to najdôležitejšie.

Zväz evanjelicko-luteránskych cirkví postsovietských republík má asi 450 cirkevných zborov a do 150 tisíc veriacich. Sú to cirkvi Ruska, Ukrajiny, Kazachstanu, Kirgizska, Gruzínska a Uzbekistanu. Do cirkvi prichádzajú deti, mládež, ľudia stredného i staršieho veku. Bohoslužby sa v základe konajú v ruskom jazyku s prekladom do nemčiny. Niekde sú iba nemecké. V niektorých cirkevných zboroch sa niektoré prvky bohoslužby vykonávajú aj v estónčine, lotyštine,švédčine a fínčine. V niektorých republikách sa konajú aj v miestnych národných jazykoch. Naša cirkev utrpela veľké straty v súvise s emigráciou ruských Nemcov do Nemecka. Stratili sme do 600 tisíc členov cirkevných zborov.Dnes už emigrácia ustála, cirkev rastie z radov miestneho obyvateľstva. Ide o pomalý, ale trvalý rast.

(www.luther.ru)

Leave a Reply