Audiencia VELKD u pápeža

V pondelok 24. januára 2011 prijal pápež Benedikt XVI. na osobitnej polhodinovej audiencii delegáciu Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka (VELKD) na čele s jej vedúcim biskupom J. Friedrichom. Počas audiencie sa hovorilo o príprave 500.výročia reformácie, ktoré by malo byť otvorené aj pre katolícku cirkev. Ďalej sa hovorilo o prijímaní eucharistie v zmiešaných manželstvách. Hoci audiencia prebehla v priateľskom a otvorenom duchu,  ku konkrétnym vyjadreniam pápeža na návrhy a podnety nemeckých luteránov nedošlo. Delegácia sa dnes večer (25.jan.2011) zúčastní ekumenickej večierne spolu s predstaviteľmi iných cirkví na čele s pápežom.

(www.landeskirche-braunschweig.de)

One thought on “Audiencia VELKD u pápeža

Leave a Reply