Konferencia lut. duchovných v Estónsku

25. a 26. januára 2011 sa bude konať konferencia duchovných Evanjelicko-luteránskej cirkvi Estónska na tému :" Modlitba a duchovný rast." Táto téma vyplynula z požiadaviek samých duchovných. Vlani na jar  vedenie cirkvi urobilo priesku medzi duchovnými a navrhlo na výber konferenciu k témam: kázanie a kázeň, poslanie manželstva rodiny, modlitba a duchovný rast. Drvivá väčšina duchovných sa vyslovila za poslednú tému.  Táto cirkev má 167 tisíc členov v 165 cirkevných zboroch. Pracuje v nich 214 farárov. Na čele je arcibiskup Andres Poeder, narodený roku 1949.

(www.de.wikipedia.org; www.eelk.ee)

 

Leave a Reply