Návšteva Indie

Pomoranský biskup Hans-Juergen Abromeit z poverenia Severopolabského strediska pre svetovú misiu a svetovú cirkevnú pomoc (NMZ) vykoná v dňoch 25. januára až 2. februára 2011 cestu do Indie. Najskôr navštívi partnerskú cirkev Jeypore v Orissa, ktorá má 140 tisíc veriacich a asi 1 tisíc zborov. Orissa je na východe Indie v horách, je to najchudobnejší kraj v Indii. Biskup navštívi mestské i dedinské zbory, školy a nemocnice. 27 januára sa stretne s duchovnými na spoločnej konferencii. V druhej časti návštevy sa zúčastní stretnutia všetkých 11 luteránskych cirkví Indie,ktoré sa konáva pravidelne každé dva roky .Bude zvestovať Božie slovo na otváracích službách Božích a obohatí diskusiu k téme :"Pokoj a zmierenie -vnútri cirkví a medzi cirkvami" na príklade luteránskych cirkví severného Nemecka. Dejiny kresťanov v Indii siahajú do počiatkov kresťanstva. Dnes ich zvyšok tvorí len 2.3% všetkého obyvateľstva, no sú svetlým príkladom v rozvoji spoločnosti v sociálnej i spoločenskej oblasti. Tento cieľ plnia misiou i všetky lut. cirkvi Indie.

(www.kirche-mv.de)

Leave a Reply