Konferencia o diele M.Luthera v MR

Počas víkendu posledného januárového týždňa 28. a 29. januára 2011 sa v Evanjelickom vzdelávacom stredisku Lajosa Ordassa v Révfölöpe zišlo 65 osôb na konferencii o diele reformátora M.Luthera,ktorú zorganizoval Spolok Martina Luthera  v MR. Pobožnosti viedla farárka z Veszprému Dorota Isó. Prednášky odzneli na tri témy: Dr.Fabínyi Tibor: Každý človek je teológom-Lutherovo chápanie teológie ; Dr.Hafenscher Károly: Odovzdávame ďalej modlitebnú štafetu? Lutherov názor na formu tradičnej všeobecnej modlitby. ;Véghelyi Antal: Sloboda, ale na čo, väzba, ale ku komu? Po prednáškach boli účastníci podelení do skupín, kde témy podrobne rozdiskutovali. Na záver sa konali služby Božie s Večerou Pánovou, ktoré slúžil biskup Itzés János. V ich rámci posvätil aj novopostavené krídlo – trakt  tohto strediska.

(www.evangelikus.hu)

Poznámka visby: Zaujalo ma toto stredisko.Má vlastný portál, info okrem maďarčiny aj v nemčine a angličtine. Má 34 miestností a 65 lôžok. Jedáleň kapacitu 50 stoličiek.K dispozícii je vlastná kaplnka a ihrisko. Konferenčná sála je klimatizovaná, vybavená modernými audiovizuálnymi prístrojmi. Jej kapacita stoličiek je 50 až 60 osôb. Ceny sú rôzne.Uvediem jeden druh: pre členov ev. cirkvi je celodenná penzia aj s ubytovaním na noc a deň 5 tisíc forintov,t.j. asi 20 € – pri viac ako troch nociach. Lokalita sa nachádza v mestečku pri brehu Balotona, v tichom prostredí. Vhodné pre rodiny a skupiny .Kontakt: revfulop@lutheran.hu; www.konferenciahotel.hu .

Leave a Reply