50 rokov od začatia vysielania ERF

Pred 50 rokmi – 5. februára 1961 začalo v Nemecku prvé vysielanie Evangeliums Rundfunk (ERF) na krátkych vlnách zo stanice Monte Carlo. Cieľom rádia bolo šíriť v Európe kresťanskú radostnú zvesť. Roku 1964 sa začalo vysielať aj na stredných vlnách. Roku 1995 získalo rádio svoju nemeckú vysielaciu licenciu ako súkromný celonemecký rozhlas na stredných vlnách. Popri produktoch pre rozhlas spoločnosť ERF začala roku 1979 vyrábať aj televízne programy. Televízne vysielanie začalo pred 25 rokmi. Dnes médium ERF vysiela nielen na svojich kanáloch, ale aj v iných 35 regionálnych spoločnostiach. Dnes sa pre vysielanie rozhlasu a televízie využívajú satelit, kábel a internet.

(www.kirche-mv.de)

Leave a Reply