LWB centrum Wittenberg sa predstavuje

Pod adresou www.lwb-zentrum-wittenberg.de sa predstavuje v internete SLZ centrum Wittenberg. Nová webová stránka podrobne informuje o práci a rozsiahlom spektre úloh zariadenia. LWB Zentrum Wittenberg finančne podporuje Nemecký národný výbor SLZ (DNK/LWB) a Spojená luteránska cirkev Nemecka (VELKD). "Zariadenie sa chápe ako príspevok k vytváraniu spoločenstva kresťanských cirkví vo svete a chce byť spínacím miestom a mostom,aby umožňovalo kresťankám a kresťanom vo svete stretnutie s teológiou M.Luthera na pôvodnom mieste reformácie.Nový portál chce ešte bližšie oboznámiť s profilom centra a byť komunikačnou platformou na predpolí Veľkého jubilea reformácie v roku 2017." Povedal to vedúci centra ,pastor Hans W.Kasch. 

(www.ekd.de

Leave a Reply