Žena na čele Armády spásy

Po tretí raz v histórii bude stáť na čele Armády spásy žena. Vysoká rada zvolila 31. januára t.r. v Londýne 64-ročnú Kanaďanku Lindu Bond za generálku Kristovej armády. Armádu spásy  povolal do života roku 1865 anglický metodistický pastor William Booth, aby rýchlo a účinne mohla konať v sociálnycjh ohniskách podľa hesla " Polievka, mydlo a spása duší " .Booth denomináciu štrukturoval podľa vojenského vzoru.  Dnes je vo svete v 123 krajinách do  3 miliónov členov  Armády spásy. V Nemecku ich je 4500, z toho 1200 uniformovaných vojakov a asi 100 dôstojníkov (duchovných). Vojakov (členov) od dôstojníkov (duchovných) možno rozlíšiť podľa uniforiem.

(www.idea.de)

Leave a Reply