Vrcholné stretnutie biskupov troch historických cirkví v Maďarsku

4. februára 2011 sa v Budapešti v ústredí Evanjelickej cirkvi Maďarska konalo stretnutie biskupov troch historických cirkví: rímskokatolíckej , reformovanej a evanjelickej. Za Katolícku konferenciu biskupov Maďarska boli prítomní dvaja arcibiskupi, jeden biskup a jej tajomník.  Reformovanú cirkev Maďarska zastupovali štyria jej biskupi a Evanjelickú cirkev Maďarska traja biskupi. Predmetom rokovania boli vzťahy vzájomnej spolupráce, otázky vzťahu cirkví a štátu, otázky financovania cirkví, riešenie vyučovania náboženstva na školách, vzťah cirkví k médiám a prípravy osláv Jubilea Reformácie v r. 2017.

(www.evangelikus.hu)

One thought on “Vrcholné stretnutie biskupov troch historických cirkví v Maďarsku

  1.  že sa opäť stretnú…

         Pokiaľ ide o "rozvod"- ten sa oslavovať nebude ( rkc) a pokiaľ o "oddelenie  od stola  a  lože " , tak iba formálne.(ref.).

Leave a Reply