Ako oferovali švédi v kostoloch roku 2010?

Podľa práve uverejnenej štatistiky Švédskej cirkvi roku 2010 sa v kostoloch vyzbieralo na  oferách dovedna okolo 100 miliónov šv. korún. Najobetavejší boli veriaci z ostrova Gotland. Priemer v tejto najmenšej diecéze na člena robí 27,21 šv.korún. Na druhom mieste je diecéza Växjo s 25,07 šv.korún. Na opačnom konci je diecéza Štokholm., kde je priemer na člena iba 6,89 šv.korún. Tu na obranu tých, čo chodia do kostola a oferujú, treba povedať, že oni dávajú oveľa väčšie sumy, ale tie sa potom prepočítavajú na priemer aj za tých takmer 96% neprítomných v chrámoch. Cirkev peniaze používa na medzinárodnú pomoc pri katastrofách a na vzdelávanie.

(www.dagen.se)

Leave a Reply