Obavy o sýrsku pravoslávnu cirkev v Turecku

Najvyšší predstavitelia ev. a kat. cirkvi v Nemecku vyjadrili veľkú starosť z narastajúceho utláčania Sýrskej pravoslávnej cirkvi v Turecku. Dôvodom je spor o vlastníctvo pozemku  kláštora Mor Gabriel v Tur Abdine, na juhovýchode krajiny. Lídri cirkví :" S rozhorčením sme prijali správu o rozsudku Kasačného súdu v Ankare nad 1600 rokov starým kláštorom. Tento súd anuloval rozhodnutie o vlastníctve predchádzajúceho súdu a veľkú časť pozemkov kláštora prisúdil štátu. Kláštor bol založený roku 397, má významnú školu, z ktorej počas dejín vyšli významné osobnosti. Súd ignoroval platné dokumenty o vlastníctve. Teraz hrozí, že ochranné múry budú zrúcané a kláštor s chrámom bude vystavený otvorenému drancovaniu a pľundrovaniu. " Biskupi vyzývajú nemeckú vládu, aby zasiahla u tureckej vlády proti tomuto bezpráviu a poškodzovaniu náboženskej slobody kresťanskej menšiny v Turecku. Turecko sa chce stať členom EÚ, no práva a sloboda menšín sú tam silne poškodzované. Z 95 miliónov obyvateľov sú 72 mil. moslimovia, kresťanov je do 120 tisíc.

(www.idea.de)

 

Leave a Reply