Úradný zoznam kandidátov pre voľbu krajinského biskupa ELC v Bavorsku

Volebná komisia pre voľbu krajinského biskupa Evanjelicko luteránskej krajinskej cirkvi Bavorska 11. februára 2011 zverejnila oficiálnu kandidátku  – mená troch osôb pre voľbu biskupa. Zoznam obsahuje tieto mená: prof. Dr. Heinrich Bedord – Strohm, vrchná cirkevná radkyňa Susanne  Breit – Kessler, vrchný cirkevný radca Helmut Voelkel. Voľby nového krajinského biskupa sa budú konať v pondelok 4. apríla 2011 v kostole sv. Matúša v Mníchove na zasadnutí krajinskej synody. Volebné právo majú 105 synodáli. Krajinský biskup sa volí na obdobie 12 rokov tajným hlasovaním. Terajšiemu biskupovi Friedrichovi končí služobný čas 31. októbra 2011. Rozlúčka krajinského biskupa Friedricha bude v nedeľu 9.okt. 2011 v kostole sv. Matúša v Mníchove. Inštalácia nového krajinského biskupa alebo biskupky bude v nedeľu 30. októbra 2011 v norimberskom kostole sv. Lorenza.

(www.bayern-evangelisch.de)

Leave a Reply