Nič nové pod slnkom v USA – vzrast a pokles členov cirkví a denominácií

Národná rada cirkví v USA vydala v týchto dňoch ročenku o počte členov cirkví a náboženských spoločností v USA. Ročenka zahrňuje 227 cirkví a náb. spoločností, ktoré majú spolu 145,8 milióna členov,čo je o sedem % menej ako rok predtým. Z analýzy štatistiky vyplýva, že nevykazuje nič nové: rastúce cirkvi a denominácie opäť vzrástli a v počte členov upadajúce zas klesajú. Do prvej skupiny patria: svedkovia Jehovovi, mormóni a adventisti. Sem patrí aj RKC s nárastom o asi 0.6% na 68,5 milióna členov. Všetky ostatné veľké protestantské a anglikánske cirkvi majú úpadok členov. Z nich Evanjelicko -luteránska cirkev v Amerike (ELCA) upadla v členstve vlani o 2% na 4,5 mil. členov a konzervatívna Lutheran Church Missouri Synod (LCMS)  o 1% na 2,3 mil. členov.

(www.idea.de)

Leave a Reply