Nedostatok výchovy k duchovnému a kultúrnemu dedičstvu mladého pokolenia v Estónsku

24. februára 2011 z príležitosti Dňa nezávislosti Estónskej republiky vystúpil k verejnosti arcibiskup Estónskej ev. lut. cirkvi Anders Poeder. Podľa neho v školách chýba úplne výchova k duchovnému dedičstvu.  Okrem toho si myslí, že štát venuje veľmi málo pozornosti zachovaniu kultúrneho dedičstva. Vyčíslil to na príklade : kým v r. 2007 bolo v krajine do 500  architektonických pamätníkov v havarijnom stave, dnes sa tento počet zvýšil štvornásobne. "Deň zrodu štátu nám pripomína, že nezávislosť znamená povinnosť chrániť, odovzdávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo stáročí. " povedal arcibiskup.  

(www.baznica.info)

3 thoughts on “Nedostatok výchovy k duchovnému a kultúrnemu dedičstvu mladého pokolenia v Estónsku

  1. To je ako u nás… ibaže výchova na školách je úplne zbytočná ak sami rodičia to majú na háku… Aj Šalamún poučoval svojho syna (Príslovia), ale sám nešiel ako príklad a zhrešil…

    1.  ako pekne je oblečený pán luteránsky arcibiskup z Estónska. Fakt mu to sekne. – Vyzerá skoro ako  Mikuláš! 

Leave a Reply