Vyhlásenie (k umelým potratom)

Citujem z Vyhlásenia k problematike umelých potratov, ktoré podpísalo dňa 1. 2. 2011 spolu 40 profesorov lekárskych a sociálnych vied:

 
– Nepoužívame výraz prerušenie tehotenstva, lebo ide o výraz zavedený počas totalitného režimu na zatretie pravdy a falošné upokojenie svedomia. Nejde o prerušenie, ale o ireverzibilné ukončenie tehotenstva usmrtením nenarodenej ľudskej bytosti.
 
– Potrat odmieta nielen kresťanstvo, ale aj judaizmus, islam a mnohé ďalšie kultúry. Navyše Hipokrates formuloval prísahu zdravotníkov dávno pred založením kresťanstva, islamu či formulovania zásad ateizmu.
 
– Právo na potrat nemôže byť základným ľudským právom a umelý potrat mimo výnimočných medicínskych indikácií nie je ani zdravotníckym zákrokom.
 
– Vyzývame naše Univerzitné a fakultné nemocnice a absolventov našich vysokých škôl, aby volili namiesto konzumnej spoločnosti kultúru života a potraty na žiadosť nevykonávali.
 

Dokument je prístupný tu.

Autor vyhlásenia:Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c. ,rektor VŠZSP sv. Alžbety v Bratislave

 

Mená podpísaných pod vyhlásenie (doplnené 3.3.2011)
Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. predseda
prof. MVDr. Pavol Bálent, CSc.
prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH
prof. Ing. Ján Liahovec, CSc.
prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.
doc. Ing. Štefan Bugri, PhD.
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
Dr.h.c. prof. MUDr. PhDr. Peter Fedor-Freybergh, DrSc.
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
prof. MUDr. Anton Gúth, CSc.
prof. MVDr. Peter Juriš, CSc.
prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.
prof. MUDr. Michal Kováč, PhD.
prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD.
prof. MUDr. František Mateička, PhD.
prof. MUDr. Jozef Matulník, PhD.
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD.
prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD., MPH
prof. Ing. Libuša Radková, PhD.
prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.
prof. MUDr. Bruno Rudinský, PhD.
prof. MUDr. Alexander Sabo, DrSc.
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
prof. MUDr. Lýdia Smoleňová, PhD.
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
prof. MUDr. Stanislav Špánik, DrSc.
prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.
Dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc.
prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.
Ing. Viera Tomanová, PhD.
prof. JUDr. Robert Vlček, PhD.
prof. PhDr. Vlasta Závodná, PhD.
Prof. MUDr. Ján Bielik, PhD.
prof. Dr. Josef Dolista, PhD., Th.D., SVD
prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
prof. MUDr. Anton Lacko, PhD.
doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.
prof. MUDr. Beáta Sániová, PhD.
prof. MUDr. Leonard Siegfried, PhD.
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
Mons. Stanislav Zvolenský
prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc.

(spolu 44 podpísaných)
 

 

Leave a Reply