Náboženská príslušnosť obyvateľov Japonska

V tieto dni počujeme veľa o Japonsku v súvislosti s katastrofami,ktoré sa tam udiali a stále dejú. Najviac je popri prírode a hospodárstve postihnuté obyvateľstvo. Japonsko má okolo 127 miliónov obyvateľov. Z nich sa k tradičnému japonskému náboženstvu šintoizmu hlási drvivá väčšina. Po ňom nasleduje budhizmus. K menšinovým náboženstvám patria aj islam, hinduizmus a kresťanstvo.

Kresťanstvo na japonské ostrovy prišlo s činnosťou jezuitu Františka Xaverského v 16.storočí. V čase vlády feudálov éry Edo (1603 – 1868) bolo Japonsko izolované od sveta a kresťania tvrdo prenasledovaní . Zrušenie a obnova slobody nastala v r . 1869. Týmto časom prichádzajú do Japonska opäť kresťanskí misionári. Dnes je z uvedeného počtu obyvateľov 1 až 1,5% kresťanov. Z nich je asi 0.5% protestantov.  Evanjelicko-luteránski misionári z USA prišli sem v r.1892. Najviac sa misijne angažovali predovšetkým americkí, fínski a nórski  misionári. Dnes sú tu tri lut. cirkvi. Z nich je najväčšia Japan EVANGELICAL LUTHERAN Church (JELC) s asi 22 tisíc členmi, má 137 kostolov a 95 pastorov. Udržuje tesné zväzky najmä s ELCA v USA. Kinki Lutheran Church vznikla pôsobením Slobodnej luteránskej cirkvi v Nórsku, má asi 2500 členov.Aj tretia Japan Lutheran Church má takýto počet členov, je konzervatívna, konfesijná a spolupracuje s LC MS v USA. JELC má teologický seminár. V súčasnosti je v štyroch ročníkoch spolu iba 11 študentiek a študentov. Cirkvi udržujú početné školy, no aj tak počet členov kresťanskej viery veľmi nerastie, lebo Japonci sú voči kresťanstvu uzavretí a lipnú na svojich tradíciách a viere.

Leave a Reply