Biskup SCEAV v ČR Stanislav Pientak sa dožíva 65 rokov

Z Božej milosti sa br. biskup Sliezskej evanjelickej cirkvi a.v. v ČR Stanislav Pientak dnes 18. marca 2011 dožíva 65 rokov. K tomuto životnému jubileu mu prajeme veľa Božej milosti a zdravia . Aj keď sa včera brat biskup vzdal úradu biskupa z dôvodu dosiahnutia dôchodkového veku, veríme, že aj na dôchodku dá svoje sily a dary do služby pre Pána a Jeho ľudu. Na dôchodku mu prajeme predovšetkým utuženie rodinných vzťahov s deťmi a vnukmi, ktorých sa mu vo funkcii biskupa neveľmi dostávalo.

"Ochránim ho, lebo pozná moje meno." Žalm 91, 14b

Úrad biskupa SCEAV v ČR prevzal zástupca biskupa Jan Waclawek. Synoda 14. okt. 2011 bude voliť nového biskupa.

(www.sceav.cz)

Leave a Reply