Nová zmluva preložená aj do rómskeho jazyka -sinti

Po dvadsiatich piatich rokoch práce na preklade vyšiel teraz Nový zákon aj v rómskom jazyku -sinti. Predstavili ho na slávnostných službách Božích 13. marca t.r. v Diakonickom materskom dome Hebron v Marburgu . Iniciatíva na preklad vyšla zo "Spolku Romanes Marburg". Štartovací náklad je  2 tisíc exmplárov. Ako poznamenal rómsky pastor Rudi Walter, knihy u Rómov nezohrávajú veľkú úlohu, preto sa už teraz pripravuje zvuková podoba Nového zákona. V Nemecku žije okolo 120 tisíc Rómov-Sinti a vo svete je ich do 35 miliónov.

(www.idea.de)

Leave a Reply