Aká bude cirkev o tridsať rokov?

Ako bude vyzerať evanjelická cirkev o 30 rokov? V každom prípade bude pravdepodobne početne menšia.  Predvída to vo svojej prognóze členov cirkvi EKD. Podľa nej sa do roku 2040 zníži počet v dôsledku úbytku obyvateľstva, výstupov a nižšieho počtu krstov detí o tretinu oproti roku 2009. Za predpokladu, že súčasný vývoj bude pokračovať, očakáva sa, že počet členov krajinských ev. cirkví v Nemecku poklesne o 8 miliónov , na 16 miliónov. 4 milióny ubudnú v dôsledku úbytku obyvateľstva, 2 milióny vystúpia z cirkvi a takisto 2 milióny sa zmenšia pre menej krstov detí. EKD nechce tento trend sledovať len so založenými rukami. Negatívnemu trendu chce predchádzať cez vnútornú a vonkajšiu obnovu v rámci reformného procesu.

(www.idea.de)

3 thoughts on “Aká bude cirkev o tridsať rokov?

    1. a možno o 30 rokov Pán Ježiš príde a nebude úpadok evanjelickej či aj iných kresťanských cirkví , ale požehnanie a vzrast božej Cirkvi…

      Ičko…to video je ,,bingo,,.. treba s tým niečo robiť, ale čo? Islamizácia je realita. Mám kamošku v Anglicku a tam je to  už riadne vidieť a cítiť na každom kroku. Vo Francúzsku je už vraj viac mešít ako kresťanských kostolov…. Pane, ochráň nás..

      1. Ja si myslím, že to nebude ani lepšie ani horšie ako dnes, mohamedáni sa tu tiež časom prekonvertujú na ľahostajných vlažných konzumentov. Sú to tiež naši blízki, Ježiš je aj u nich prorok. A keď nemôžu ísť misionári do arabských krajín, tak oni prichádzajú k nám )))

Leave a Reply