Dialóg medzi EKD a pravoslávnou cirkvou

V nedeľu 20. marca t.r. na Kréte slávnostne podpísali spoločné komuniké na záver rozhovorov medzi Evanjelickou cirkvou Nemecka (EKD) a zástupcami Ekumenického patriarchátu v Carihrade. Dokument za EKD podpísal biskup pre zahraničie Martin Schindelhütte a za patriarchát metropolita Augoustinos. V poradí 15. stretnutie v bilaterálnom teologickom dialógu sa konalo na tému:" Vzťahy medzi cirkvou a štátom z historického a ekleziologického aspektu." Obe cirkvi potvrdili záväzky, obsiahnuté v Charta Oecumenica , ako určujúce smer do budúcnosti na ceste jednoty vo viere.

(www.ekd.de)

Leave a Reply