Ako správne evanjelizovať v Ázii ?

"Zvestovanie evanjelia v multináboženskej a multikultúrnej spoločnosti v Ázii , v ktorej sú kresťania v menšine (asi 300 miliónov) , nemalo by sa považovať ako ohrozenie iných náboženstiev." Povedal to indonézsky teológ, ev. farár Martin Sinaga. Sinaga predniesol referát o výmenných vzťahoch medzi zvestovaním, diakoniou a propagovaním na pódiovej diskusii konferencie SLZ pre vedúcich lut. cirkví Ázie, ktorá sa konala 1.-13. marca 2011 v Kuala Lumpur. "Rast luteránov v Ázii by sa nemal stať nebezpečenstvom pre iné náboženstvá. Špeciálny kontext Ázie vyžaduje od cirkví celostnú misijnú prácu",zdôraznil Sinaga. Povzbudil vedúcich cirkví, aby "ďalej posilňovali spiritualitu koexistencie, aby sme mohli odsúdiť súperenie a trhovo riadenú evanjelizáciu, pri ktorej prednostným cieľom je lákanie nových členov či "zákazníkov". " SLZ chápe a praktizuje misiu celostným spôsobom, ktorá zahrnuje zvestovanie, službu a propagáciu pre celú osobu a pre všetkých ľudí.

(www.lutheranworld.org)

Leave a Reply