Uviedli do úradu nového ev. biskupa v Hannoveri

V sobotu popoludní 26. marca 2011 bola v kostole Marktkirche v Hannoveri inštalácia nového krajinského biskupa Evanjelicko-luteránskej cirkvi Hannoverska Ralfa Meistera. Pred inštaláciuo bola rozlúčka s jeho predchodkyňou biskupkou Margot Kässmannovou, ktorá pred rokom po desiatich rokoch služby abdikovala z úradu. Rozlúčku i inštaláciu vykonal vedúci biskup Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka(VELKD)  J. Friedrich. Súčasťou bohoslužby bol aj akt uvoľnenia z funkcie zástupcu biskupa počas ročného obdobia – krajinského superintendenta Hansa Hermanna Jantsena ako biskupského vikára. Kázal nový biskup Meister. Hudbou a spevom slávnosť ozdobili : Bachov zbor Hannover, dychový súbor , a-capella skupina MAYBEBOP a na organe hral krajinský riaditeľ cirkevnej hudby Hans Joachim Rolf. 90-minútovú slávnosť v priamom prenose vysielal regionálny televízny kanál NDR. Táto krajinská cirkev má 2, 899. 432 členov.

(www.evlka.de)

Leave a Reply