Per Eckerdal -nový biskup v Göteborgu

 31.marca 2011 sa v Göteborgu konalo druhé kolo volieb diecézneho biskupa Švédskej cirkvi. Vo voľbách zvíťazil Per Eckerdal počtom hlasov 679, čo je 58,2% .Jeho protikandidát Staffan Grenstedt získal 488 hlasov, čo je 41,8%.

Per Eckerdal je synom farára. Narodil sa v r. 1951. Za kňaza bol ordinovaný roku 1975. Ako kaplán a farár pôsobil v mestských i vidieckych zboroch. Od roku 1990 do roku 2008 pracoval ako riaditeľ v diakonii Bräcka. Je ženatý s Monicou, ktorá je tiež farárka. Majú štyri dospelé deti a dve nevlastné dospelé deti. Perov starší brat Lars Eckerdal bol takisto biskupom v Göteborgu v rokoch 1991 až 2003. Vysviacka za biskupa bude v katedrále v Uppsale 4. septembra a inštalácia v dóme v Göteborgu 10. septembra 2011.

(www.svenskakyrkan.se)

 

One thought on “Per Eckerdal -nový biskup v Göteborgu

  1. Dnešné online vydanie kresťanského denníka http://www.dagen.se prináša rozhovor s novým biskupom. Vybral som z neho to najzaujímavejšie.

    Za biskupa bol zvolený v deň jeho 60. narodenín. Okrem otca, manželky a staršieho brata je aj ďalší súrodenec kňazom. Jeho záujmy sú: organ, more, hory a práca pre neziskové organizácie. Počas 20 rokov v diakonii Bräcke zveľadil ju a rozšíril na mohutnú organizáciu s 900 pracovníkmi po celom južnom Švédsku. Ako biskup chce navštevovať cirkevné zbory a načúvať. Jeho poslaním bude kolektívna práca, chce podporovať a poskytovať inšpiráciu.Doktorát z teológie získal v r.  1992 na základe práce s názvom :"Malá cirkev vo veľkom meste."

Leave a Reply