Delegácia EKD v Ženeve

Deväťčlenná delegácia Rady Evanjelickej cirkvi Nemecka (EKD) navštívi v dňoch 6. až 8.apríla 2011 Ženevu. Cieľom je stretnutie a rokovania s predstaviteľmi Svetovej rady cirkví (SRC), Svetového luteránskeho zväzu (SLZ), Svetového spoločenstva reformovaných cirkví, Konferencie európských cirkví  (KEC) a ACT – medzinárodnej aliancie cirkví a cirkevných pomocných diel. Témami rozhovorov sú: 500. výročie jubilea Reformácie v r. 2017, dialóg s novoevanjelikálmi a letničnými cirkvami, medzináboženský dialóg, sociálne a politické výzvy. V programe je aj návšteva nemeckého ev. cirkevného zboru v Ženeve. Delegáciu vedie predseda Rady EKD, prezes Nikolaus Schneider.

(www.kirche-mv.de)

Leave a Reply