Heinrich Bedford- Strohm – nový biskup v Bavorsku

Synoda Evanjelicko-luteránskej krajinskej cirkvi v Bavorsku zvolilia v pondelok 4.apríla 2011  po šiestich kolách nového krajinského biskupa. Z dvoch mužov a jednej ženy väčšinu hlasov získal Heinrich Bedforg-Strohm. V šiestom kole bolo odovzdaných 105 hlasov, 5 sa zdržali. 63 hlasov získal Strohm, jeho protikandidát Helmut Volkel 37 hlasov.

H.B.Strohm sa narodil v r. 1960 ako štvrté z piatich detí vo farárskej rodine. 25 rokov je ženatý s Američankou Deborah Bedford. Majú troch synov. Strohm má praktické i teoretické znalosti a skúsenosti ako farár i vedecký pracovník -teológ doma i v zahraničí. Naostatok pracoval ako profesor systematickej teológie . Je autorom početných odborných článkov a diel. Slúži cirkvi a spoločnosti v mnohých organizáciách.Je vydávateľom časopisu "Evangelische Theologie". Jeho inštalácia sa bude konať v nedeľu 30.októbra t.r. v Mníchove.

(www.bayern-evangelisch.de)

Leave a Reply