Konzultácia misijných pracovníkov v Maďarsku

V dňoch 22. a 23. marca t.r. sa v Piliscsabe konala celoštátna výročná konzultácia pracovníkov misie Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Maďarsku. Do 50 pracovníkov  z rôznych odvetví misie (ženská , mužská, rómska, slepecká, medzi chorými na lepru, rozhlasová, letisková, väzenská, nemocničná, medzi alkoholikmi) referovalo o práci v minulom roku. Spolu s biskupom Gáncsom Péterom, ktorý je zodpovedný za oddelenie misie a evanjelizácie, vyhodnotili túto prácu.

(www.evangelikus.hu)

Leave a Reply