Konzultácia európskych členských cirkví SLZ

Od 6. do 8. apríla t.r. sa v Londýne zišli na konzultácii zástupcovia 35 členských cirkví SLZ z Európy. Na programe je stratégia, ako posilniť vzájomnú spoluprácu medzi európskymi cirkvami a aj so spoločenstvom  svetového luteranizmu. Na porade sa zúčastnia biskupi/ky , prezidenti/ky cirkví, členovia Rady SLZ, poverenci ekumény z 18 krajín, zástupcovia/kyne 12 európskych národných  výborov a pracovnej siete žien v cirkvách a spoločnosti (FGK).Podujatie organizuje Oddelenie pre misiu a rozvoj SLZ v Ženeve. Hostiteľkami sú Luteránska cirkev vo Veľkej Británii a Luteránska Rada Veľkej Británie. Zasadania sa konajú v stredisku Augustana v Medzinárodnom luteránskom študijnom centre v Londýne. Silným duchovným prvkom boli v stredu večer   úvodné služby Božie s Večerou Pánovou vo švédskom kostole v Londýne.

(www.lutheranworld.org)

Leave a Reply