Konferencia vedúcich lut. cirkví Afriky (ALCLC)

Od 4. do 8. apríla t.r. sa v Johannesburgu, Južná Afrika konala Konferencia vedúcich lut. cirkví Afriky (ALCLC). Zúčastnilo sa jej do 60 osôb.Hostiteľom bolo luteránske spoločenstvo v Južnej Afrike. Bolo to prvé regionálne stretnutie po 11. Valnom zhromaždení SLZ. Generálny tajomník Martin Junge na konzultácii zdôraznil zakotvenosť SLZ v rodine svetového ľudstva. Poďakoval africkým cirkvám za ich doterajšiu prácu v oblasti boja proti HIV a AIDS, v presadzovaní morálnych zásad a v pomoci biednym a utečencom. Povzbudzoval cirkvi pokračovať v šírení hodnôt a nádeje. Treba, aby cirkev bola slúžiacou rukou a prorockým hlasom.

(www.lutheranworld.org)

Leave a Reply