Debata o úlohe náboženstva v parlamente Rady Európy v Štrasburgu

Prvý raz v dejinách parlamentného zhromaždenia Rady Európy v Štrasburgu sa 12. apríla t.r.  debaty o úlohe náboženstva v spoločnosti zúčastnili piati zástupcovia náboženstiev v Európe. Boli to: splnomocnenec Rady Evanjelickej cirkvi v Nemecku prelát Rudolf Felmber, patriarcha Daniel z Rumunska, Jean Louis Kardinal Tauran, prezident Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg, Mehmet Goermez, prezident úradu pre náboženské otázky z Turecka a vrchný rabín Ruska Berel Lazar. "Náboženstvo je neoddeliteľnou súčasťou individuálnej a kolektívnej identity" , povedal Felmber. Plenárne zasadnutie po debate prijalo správu k "Medzináboženskej dimenzii medzikultúrneho dialógu."

(www.ekd.de)

Leave a Reply