IELA má nového prezidenta

IELA -Evanjelicko-luteránska cirkev v Argentíne má nového prezidenta (biskupa). Je ním doterajší viceprezident a zborový farár v Leandro N. Alem Carlos Nagel. Do úradu ho zvolili na synode cirkvi, ktorá zasadala v meste Santa Elena v dňoch 26. až 27. marca t.r. Jeho predchodca v úrade slúžil v tejto funkcii dva razy po štyri roky. On ho aj inštaloval do úradu biskupa. IELA vznikla v r. 1905, má do 30 tisíc členov v 70 cirkevných zboroch a je najväčšou španielsky hovoriacou lut. cirkvou  vo svete. Je partnerskou cirkvou LC MS v USA. Je tiež členkou v  International Lutheran Council.

(www.lcms.org)

Leave a Reply