Veľkonočná vigília vo Sv. Jure

Vo veľkonočné ráno sa v ev. kaplnke na ev. cintoríne vo Sv. Jure o 5.00 hod. ráno uskutoční vigília na oslavu vzkrieseného Krista Pána!

Minulý rok sa nás zišlo 19 ľudí! Srdečne vítame každého, kto by chcel prísť!

Ľ. Batka, ml.

zb. farár vo Sv. Jure 

One thought on “Veľkonočná vigília vo Sv. Jure

 1. Pozývame Vás tiež na tieto služby Božie (SB) počas Veľkého týždňa a Veľkej noci do ev. kostola vo Sv. Jure:

  Streda 20. apríla – pôstna večiereň o 18.00 hodine.

  Zelený štvrtok 21. apríla – SB s Večerou Pánovou (VP) o 18.00 hodine.

  Veľký piatok 22. apríla – Pašie a všeobecná spoveď s osobným rozhrešením o 9.30 hodine.

  Biela sobota 23. apríla – večiereň o 18.00 hodine.

  Veľkonočná nedeľa 24. apríla – Slávnostné SB s VP o 9.30 hodine.

  Veľkonočný pondelok 25. apríla – SB o 9.30 hodine.

Leave a Reply