Večera v kostole v Dánsku

Na Zelený štvrtok 21. apríla t.r. sa v kostole Hyltebjerg vo Vanloese  konala vo večerných hodinách netradičná bohoslužba z príležitosti pamiatky ustanovenia sviatosti Večere Pánovej. V kostole miesto stoličiek boli teraz pozdľžne usporiadané stoly, zakryté bielymi obrusmi. 120 navštevníkov prijalo Večeru Pánovu a potom pri speve duchovných piesni spoločne večerali jahňacinu a pili červené víno. Keďže o tento druh bohoslužby je veľký záujem, prvá smena jediacich sa musela poponáhľať, aby pomocníci mohli prestrieť a obslúžiť ďalších, ktorí ich vymenia. Návštevníci oceňujú na tejto bohoslužbe vytvorenie spoločenstva ľudí pri jedle,kedy sa môžu aj vzájomne dotknúť a  vzájomne zdieľať svoje starosti i radosti.

(www.folkekirken.dk)

Leave a Reply