9000 osôb počas pôstu v Rakúsku sa vzdalo používania auta

V Rakúsku už druhý rok iniciovala katolícka a evanjelická cirkev kvôli ochrane Božieho stvoriteľského diela pôstnu akciu -vzdania sa používania auta od popolcovej stredy do Bielej soboty -tzv. Autofasten. Toho roku oproti vlaňajšku sa  počet prihlásaných do akcie  zvýšil o 100% na 9 tisíc osôb. Vo vyhodnotení prihlásení uvádzajú, že sa vrátili k starému spôsobu – pešo a k jazde na bicykli. Mnohí používali verejné dopravné prostriedky, ale na ne mali aj  početné pripomienky, napr. zlepšenie hustoty – frekvencie jázd najmä v ranných a večerných hodinách a aj počas víkendových dní. Osobitne to platí najmä pre vidiecke oblasti.

(www.evang.at)

Leave a Reply