Komunita Casteller Ring opúšťa Erfurt

Śtyri sestry z komunity Casteller Ring, ktoré 15 rokov pôsobili v historicky pamätnom klášore augustiniánov v Erfurte , opúšťajú toto pôsobisko. Rozlúčia sa na službách Božích v nedeľu 8. mája t.r. V kláštore organizovali duchovný život: modlitby a služby Božie. Aj po ich odchode bude vo všedné dni pokračovať ich dielo .Na poludnie o 12. hodine a večer o 18. hodine modlitby. Viesť ich budú neordinovaní pracovníci. Služby Božie v kláštore bude viesť duchovný, ktorý odteraz tam bude mať systemizované miesto.

Casteller Ring je evanjelická komunita žien, žijúca podľa hesla benekditínov ora et labora (modli sa a pracuj!).Patrí do zväzku Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Bavorsku.Sídli na zámku Schwanberg, neďaleko mesta Würzburg. Dnes má komunita dovedna 39 sestier.Podrobnosti o komunite možno nájsť na www.schwanberg.de

(www.idea.de)

 

Leave a Reply