Valné zhromaždenie Združenia maďarských duchovných Reformovanej cirkvi na Slovensku

V piatok 29. apríla t.r. sa v stredisku reformovanej diakonie v Chanave, okr. Rim. Sobota, konalo VZ Združenia maďarských duchovných Reformovanej cirkvi na Slovensku. Úvodnú pobožnosť mal biskup cirkvi Fazekas László, ktorý po správe o činnosti za uplynulý rok hovoril o plánoch a výzvach pre Združenie v novom období a o očakávaniach, ktoré nové vedenie Združenia má vykonať. Súčasťou programu boli aj voľby nových funkcionárov Združenia. V tajných voľbách sa predsedom stal farár Csoma László, tajomníkom farár Rákos Lórant a pokladníkom farár Rácz Elemér. Okolo štvrtiny duchovných obnovilo v Združení svoje členstvo alebo sa stali novými členmi, takže v súčasnosti vyše polovicu členov Združenia tvoria mladí duchovní.

(www.reformata.sk)

Leave a Reply