Pocta Štefánikovi a báseň Daniela Šovca

Nadácia Milana Rastislava Štefánika v spolupráci s Ministerstvom obrany SR, Ústredím ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR a Mestskou časťou Bratislava-Ružinov organizuje
v stredu 4. mája 2011 o 19.00 hodine Položenie vencov k Pamätníku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave pri príležitosti 92. výročia jeho tragickej smrti. Pietneho aktu sa zúčastnia štátni predstavitelia Slovenskej republiky, zástupcovia miestnej samosprávy, diplomatického zboru a ďalšie osobnosti. Organizátori pozývajú aj širokú verejnosť,  s dôrazom na mládež.
 

Na pietnom akte sa prihovorí aj generálny duchovný ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR major Mgr. Miroslav Táborský.
 
Týmto podujatím ustanovuje Nadácia Milana Rastislava Štefánika tradíciu každoročného položenia vencov ku pamätníku slovenského politika, diplomata, astronóma, francúzskeho generála, spoluzakladateľa slobodnej Česko-Slovenskej republiky v deň jeho smrti.
 
Štefánikovi
Daniel Šovc
Spod Bradla vzlietol hore k hviezdam,
vyletel ponad Mont Blanc, Tahiti.
Tatranský orol požičal mu krídla,
by z kríža sňať šiel národ pribitý.

Tak strašne túžil hore k hviezdam,
len za hrsť svetla od nich mať
a jednu hviezdu priniesť domov,
by v tmách si svietil otec, mať.

Prelietal sveta končinami
a meral cesty z pólu k pólu,
by lámal putá tmy a rabstva,
slobody pieseň spievali sme spolu.

Dnes z Bradla na nás pozerá
a skúma cesty našich detí,
či ctia si predkov obete,
či vedia prečo slnko svieti.

One thought on “Pocta Štefánikovi a báseň Daniela Šovca

Leave a Reply