Zasadá synoda ELC Fínska

V utorok 3.mája t.r.  začala synoda Evanjelicko-luteránskej cirkvi Fínska. Na synode okrem bežných výročitých správ bola živá diskusia najmä o hraniciach a členstve v cirkevných zboroch , o priamej či nepriamej voľbe zborových farárov.Na synode sa ozývali hlasy za udržanie jednoty cirkvi v rôznosti. V cirkvi môžu byť rôzne tradície a názory, ale treba chrániť jednotu cirkvi. Veľká diskusia bola aj o diakonoch, ich úlohách , ich ordinácii a pod.

(evl.fi)

Leave a Reply