Pastor venuje zadĺženej rodine 110 tisíc €

Nemecká televízna stanica RTL pravidelne vysiela vedomostnú súťaž "Kto bude milionárom?" V piatok večer 6. mája t.r. sa hry o.i. zúčastnil aj metodistický pastor z Bavorska ,61-ročný Alfred Mignon. V hľadisku sedela aj jeho manželka. Pastor vyhral spolu 125 tisíc €, z ktorých 110 chce venovať jednej viacpočetnej rodine, ktorá upadla do dlžôb 80 tisíc €. Pastor chce najprv vymazať jej dlhy a potom im pomôcť postaviť sa na nohy. Zvyšných 15 tisíc € si s manželkou ponechajú pre časy v starobe. V histórii RTL je to teraz prvý takýto prípad , kedy výherca venuje takúto sumu na dobročinnosť.

(www.epd.de)

Leave a Reply