Sprievodcovia po chrámoch pre deti v Sasku

V Saskej evanjelicko-luteránskej cirkvi sa so záujmom stretla iniciatíva priblížiť a poznávať osobitosti sakrálnych budov pre deti. V niektorých väčších mestách vydali k tomu osobitné sprievodcovské brožúrky, na ktorých sú samotnými deťmi  alebo umelcami nakreslené lokálne kostoly. Takto to už funguje v Budyšíne, Drážďanoch, Míšni, Pirne a Zvikove. Táto pedagogická práca s cirkevnými priestormi získava stále väčší význam pre výučbu náboženstva a etiky. V súvislosti s Kirchentagom 2011 vydali najnovšie pre deti sprievodcovskú brožúrku o kostoloch v Drážďanoch.

(www.evlks.de)

Leave a Reply