Slávnosť krstu vo Vesteras -Švédsko

Švédska cirkev zorganizovala v sobotu v katedrále vo Vesteras 14. mája 2011 veľkú premiéru slávnosti krstu so švédskym názvom Drop in dop čo voľne môžeme preložiť kvapky v krste. Na slávnosti bolo počas piatich hodín spevu, svedectiev a rozprávania o Bohu a viere , pokrstených dovedna 22 osôb a to vo veku od 2 mesiacov do 67 rokov. Katedrála bola plná nielen ľudí, ale i radosti. Počet krstov v cirkvi klesá demografickou "neúrodou detičiek". Cirkev preto hľadá aj takéto netradičné, alternatívne  spôsoby krstu svätého.

(www.svenskakyrkan.se)

Leave a Reply