20 rokov od obnovy Združenia diakonís Fébé v Maďarsku

V nedeľu 22. mája t.r. sa v cirkevnom zbore v Budapešti, Hegyvidék konbal tretí celokrajinský deň Združenia diakonís Fébe. Na slávnostných službách Božích kázal predsedajúci biskup Gáncs Péter. Za základ kázne si vzal 20. žalm. Na ňom poukázal, že je to prosebný žalm o víťazstvo. Aj nám treba poznať, že z mnohých hľadísk nám hrozí strata – nášmu kresťanstvu, cirkvi, spoločenstvám, cirkevným zborom i združeniam. Je nutné spoznať reálny stav a vykročiť vpred tak, aby hrozba straty pominula. 8. verš poukazuje, že na to nestačia iba prostriedky, ale hlavne vzťah a spoliehanie sa na Boha. Po Večeri Pánovej bola krátka prestávka. Po nej sa prítomnní mohli oboznámiť s minulosťou a súčasnosťou Združenia.

Združenie diakonís Fébe bolo založené roku 1924. Pracovali v ňom v službe trpiacim zasvätené mladé ženy – diakonisy až do ich zákazu a rozpustenia komunistami v roku 1951. Vtedy malo Združenie do 200 diakonís. Dnes má Združenie materský domov a kaplnku v Budapešti,Hűvösvölgyi út 193. Rovnako v Budapešti na Bodnárovej ulici 29 a na Maros utca 25 prevádzkuje domovy pre študentky – vysokoškoláčky. V horách Matry v obci Bagolyirtás v r. 1994 postavili rekreačný dom pre letné pobyty mladých z cirkevných zborov. Zariadenie nesie názov Nazaret. V pilišských horách v Pilišskej Čabe je zariadenie Silo pre trvalý pobyt telesne postihnutých. Pre nich poskytuje duchovnú i telesnú rehabilitáciu. V podkroví je 6 dvojlôžkových izieb s možnosťou pobytu i stravy pre hostí. 

church.lutheran.hu/febe; www.evangelikus.hu

Leave a Reply