V Dánsku vyšla revidovaná verzia Novej zmluvy z r. 2007

V r. 2007 vydala Dánska biblická spoločnosť moderný, idiomatický preklad Novej zmluvy, ktorá sa stala bestsellerom. Doteraz sa z nej predalo vyše 27 tisíc kusov. Teraz vyšla reedícia tohto vydania, ktorá obsahuje vyše 1500 opráv. Medzi zmenami sú napríklad:

blahoslavení tichí         šťastní sú skromní

robte pokánie    zmeňte svoj život

oslavovať       ukázať silu

Božia milosť    Božia láska/dary

vstať z mŕtvych    opäť ožiť.

Revidované vydanie NZ je napojené na internet, Facebook a Twitter. Dáni ak sa chcú niečo dozvedieť o náboženstve, 56% z nich sa obráti na Google. Preto aj slovo hriech, hriešnik je nahradené opisom, napr. ak  v Mt 3 ,6 sa píše: " vyznávali svoje hriechy" , opravené vydanie má " povedali všetko, čo urobili zlé."Autori však museli urobiť aj ťažké kompromisy. Napr. slovo Izrael sa v novom vydaní vyskytuje len tri razy. Argumentom je, že Izrael starých sa radikálne líši od novodobého štátu Izrael.

(www.interchurch.dk)

Leave a Reply