Pozvánka na podujatia Bratislavského seniorátu

Celoseniorátna športová olympiáda v Trnave – 18. júna

·     V sobotu 18. júna sa bude konať celoseniorátna športová olympiáda INSIDE Games 2011 v Trnave. · Je to dobrá príležitosť, kde môžu mladí zažiť veľa zábavy, súťaženia, ale aj počuť zvesť evanjelia a tiež kresťanskú hudbu. · Témou celej akcie bude motto: Viac ako hra! · Všetky ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese: sem.sk/inside.

Stretnutie spevokolov Bratislavského seniorátu v Modre – 19. júna o 17.00 hod.

·     Seniorálne stretnutie spevokolov Bratislavského seniorátu sa uskutoční v nedeľu 19. júna o 17.00 hod. v Nemeckom evanjelickom a. v. chráme Božom v Modre.

(Bulletin ECAVBA)

Leave a Reply