Návšteva z Marburskej misie v ELKRAS

25. mája 2011 prijal arcibiskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ruska a ostatných štátov (ELKRAS) August Kruse riaditeľa Marburskej misie z Nemecka Reinera Beckera a riaditeľa kliniky "Emanuelov dom" Gothardta Lenera. Cieľom návštevy je poznať pracovníkov i pracoviská cirkvi a oboznámiť sa s podmienkami práce tejto cirkvi v Rusku. Hostia z Nemecka potom navštívili aj Moskvu a Saratov, kde pracujú dvaja pracovníci tejto misie. Marburská misia slúži misijne v ôsmich krajinách na štyroch kontinentoch.

(www.elkras.ru)

Leave a Reply